Sastamalan Reserviupseerit ry

Aktiivinen upseerikerho

Vastuunkantoa kotiseudun ja isänmaan hyväksi

Sastamalan Reserviupseerit ry 80 vuotta

Tiedotteet

Jäsenkirjeet

Reserviupseerit Suomessa

Kenttäarmeijamme upseereista kaksi kolmasosaa on reserviupseereita. Reserviupseereiksi koulutetaan alle 10 prosenttia varusmiehistä. Reserviupseerin koulutus ei pääty varusmiespalvelukseen vaan vasta siviilielämän koulutus ja kokemus yhdessä sotilaskoulutuksen kanssa muokkaavat suomalaisen reserviupseerin. 

Puolustusvoimat kouluttaa reserviupseereita Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa, Lääkintäkoulussa Lahdessa, Urheilukoulussa Lahdessa ja Panssarikoulussa Parolassa. 

Reserviupseeritoiminta Sastamalassa

Vuonna 1940 Etelä-Satakunnan Upseerikerhon nimellä perustetun Sastamalan Reserviupseerit ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä ja erityisesti oman alueensa reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus-ja kilpailutilaisuudet
 • vaalimalla sotilasperinteitä ja veteraanien perintöä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Sastamalan Reserviupseerit on Suomen Reserviupseeriliiton ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin jäsenyhdistys.

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt

Sastamalan Reserviupseerien varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli mukana 86 upseerijäsentä, joista veteraanikunniajäseniä on 1.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin vuonna 2019 kapteeni Jaakko Lampimäki.
 

HALLITUS 2024

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään viistoista muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Käytännössä hallitus huolehtii yhdistyksen tarkoitusperien totetuttamisesta ja huolehtii yhdistyksen sisäisestä toiminnasta, edustaa yhdistystä ja hoitaa yhdistyksen kokouksien koollekutsumisen sekä yhdistyksen kokouksien päätöksien toteuttamisen. Lisäksi hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta, hyväksyy uudet jäsenet ja muut yhdistyslain sekä yhdistyksen sääntöjen hallitukselle asettamat veloitteet.

Voit lähettää hallitukselle viestin allaolevalla lomakkeella esimerkiksi ilmoittaaksesi muuttuneet yhteystietosi. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät lomakkeen alapuolelta.

Puheenjohtaja
 

Varapuheenjohtaja

 

Sihteeri

 

Ampumaupseeri

 

 Rahastonhoitaja

 

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

HISTORIA

 1. Yhdistys perustettiin 24. marraskuuta 1940 Etelä-Satakunnan Upseerikerhon nimellä. Toimialueena olivat silloiset Tyrvään, Karkun, Kiikan, Huittisten ja Punkalaitumen kunnat sekä Vammalan kauppala.

 2. Kerho hyväksyttiin Suomen Reserviupseeriliiton jäseneksi 2. helmikuuta 1941.

 3. Oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

 4. Nimi muuttui Etelä-Satakunnan Reserviupseerikerho ry:ksi.

 5. Huittislaiset erosivat yhdistyksestä perustaen oman kerhon.

 6. Kerho osti Vammalan Seuratalo OY:n osakkeista kolmasosan.

 7. Kerho vietti 20-vuotisjuhlaa ja naisosasto perustettiin.

 8. Punkalaitumelaiset erosivat perustaen oman kerhon. Samalla sääntömuutoksella yhdistyksen nimi muuttui Vammalan Reserviupseerikerho ry:ksi.

 9. 25-vuotisjuhlan yhteydessä 27. marraskuuta vihittiin käyttöön naisjärjestön lahjoittama yhdistyksen lippu.

 10. Kenttäpiispa Yrjö Massa vieraili puhujana yhdistyksen järjestämässä Reserviläisten hengellisessä päivässä.

 11. Yhdistys myi osuutensa Vammalan Seuratalo OY:stä Vammalan kaupungille. Ensimmäinen Levon retki järjestettiin ja tästä kehittyi pitkäaikainen perheretkiperinne Puolustusvoimain lippujuhlapäivän tienoilla vietettäväksi aina 1990-luvun alkuun saakka.

 12. Kerho tuki Matinsuon ampumaradan rakentamista ja sai rataan käyttöoikeuden.

 13. Kerho vietti 40-vuotisjuhlaa ja naisyhdistys 20-vuotisjuhlaa.

 14. Jotostoiminta alkoi Suomussalmen Rajajotoksesta, Rauhan- ja turvallisuuden päivät järjestettiin 14. huhtikuuta.

 15. Kerho järjesti kaksipäiväisen reserviläistapahtuman kaikille alueen maanpuolustusjärjestöille.

 16. Ensimmäinen johtamistaidon kurssi Vammalassa. Itsenäisyyspäivän iltajuhla Vammalan Seurahuoneella. Juhlan pääpuhuja oli eversti O. R. Bäckman, joka kertoi ajastaan Marsalkka Mannerheimin adjutanttina.

 17. Kerho meni mukaan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun paikalliseen hälytysrenkaaseen. Vammalan Reserviupseerikerho järjesti Varsinais-Suomen, Pohjois-Hämeen ja Satakunnan maastomestaruuskilpailut Vammalan Stormissa.

 18. Kerho järjesti piirikohtaisen Pelastus- ja sammutuskurssin sekä Johtamistaidon kurssin. Vammalan Reservipseerikerho juhli 50. toimintavuottaan ja Vammalan Reservin Upseerien Naiset vietti järjestönä kolmekymppisiä seurakuntatalolla. Samassa yhteydessä pidettiin Talvisota-näyttely.

 19. Yhdistys kutsui kunniajäsenikseen kaikki sotaveteraanijäsenensä.

 20. Vammala-Jotos-92 RESUL:n valtakunnallinen talvijotos kerhomme järjestelyvastuulla.

 21. Jotostoiminta huipussaan, valtakunnalliseen syysjotokseen osallistui Vammalasta viisi partiota.

 22. Siirryttiin uusien lääni- ja sotilaspiirirajojen mukana Satakunnan piiristä Pirkanmaan Reserviupseeripiiriin.

 23. Yhdistys juhli saavutettua 60 vuoden ikää. Piiri muisti yhdistystä jotoshenkisesti Trangia-keittimellä!

 24. Vuoden 2001 aktiivisesta toiminnasta napsahti RUL:n kannustepalkkio.

 25. Vammalan ja Äetsän reservijärjestöt perustivat yhteistoimintakalenterin.

 26. Sastamalan pyöräilyjotos piirien kesäjotoksena, osallistuminen kirkkoveneellä Satakunnan kansansoutuun, adventtikirkkotapahtuma ja joulutulet Tyrvään Pyhän Olavin kirkolla. Yhdistys sai jälleen RUL:n kannustepalkkion vuoden 2003 aktiivisesta toiminnastaan.

 27. Rovasti, luutnantti Timo Kökkö kutsuttiin yhdistyksen ensimmäiseksi ”ei veteraani” -kunniajäseneksi. Vammalan Reserviupseerikerho sai RUL:n tupla-aktiivisuuspalkinnon ollen oman kokoluokkansa viides ja valtakunnan kaikkiin yhdistyksiin verrattuna sijaluvulla 28.

 28. Yhdistys juhli 65. toimintavuottaan Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Tunnelmaa harmaakivikirkon hämyyn toivat kynttilät, lyhdyt ja ulkotulet. Adventtihartaushetken piti kirkkoherra Osmo Ojansivu ja juhlapuheen kerhon kunniajäsen, ltn Timo Kökkö. Piirin puheenjohtaja kapt Jari Lindell ja kerhon puheenjohtaja ylil Jaakko Lampimäki palkitsivat aktiivitoimijoita. – Hämeen Sotilasläänin tervehdyksen juhlaan toi sotilasläänin komentaja, eversti Veli-Pekka Parkatti. Liitto palkitsi yhdistyksen toiminnastaan toistamiseen tuplakannustepalkkiolla. Vuonna 2005 Vammalan Reserviupseerikerho oli oman kokoluokkansa kakkonen ja valtakunnan kaikkiin muihin yhdistyksiin suhteutettuna sijaluvulla 19.

 29. RUL 75 vuotta -juhlaesitelmätilaisuus pidettiin paikallisesti huhtikuun 25. päivänä Sylvään koulun auditoriossa. Valtiotieteitten tohtori, eversti Pekka Visuri luennoi aiheesta Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi. Yhdistys kutsui kapteeni Matti Sannan kunniajäsenekseen. Vanhan kirjallisuuden päivien monet talkoot saivat jäsenistön liikkeelle kesä-heinäkuun vaihteessa. Yhdistys järjesti piirin yhteiskuljetuksen RUL:n 75-vuotisjuhlaan Haminaan elokuun alussa. Liitto palkitsi yhdistyksen vuoden 2006 toiminnasta valtakunnallisesti kokoluokkansa parhaana ja kaikkiin yhdistyksiin verrattuna sijaluvulla 12.

 30. VKP:n talkoissa parikymmentä jäsentä mukana. Ellivuoressa järjestimme Autoliitolle toimintapäivään isänmaallisen luontopolun ja karavaanarialueen vartioinnin. Kerhon toiminta arvioitiin liitossa jälleen kokoluokkansa parhaimmaksi. Kaikkien yhdistysten vertauslukukin oli komea, tasan 10.

 31. Lokakuun 28. päivänä yhdistyksen vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa yhdistyksen nimen Sastamalan Reserviupseerit ry:ksi vastaamaan tulevia kuntaliitoksia. Samalla yhdistyksen säännöt päivitettiin nykyaikaan. Vuoden 2008 toiminnasta saatiin myös liiton tuplakannustepalkkio. Olimme oman sarjamme viides ja kaikkien yhdistysten vertailussa sijaluvulla 25.

 32. Yhdistys mukana järjestyksessään toisen Pirkanmaan RU-piirin Vänrikkipäivän järjestelyissä Pirkkalassa.  Perustettiin juhlatoimikunta tulevaa 70-vuotisjuhlaa varten.

 33. Sastamalan Reserviupseerit 70 vuotta.  Kunniakäynti Tyrvään kirkon sankarihaudalla ja juhla Vammalan Seuratalolla  27.11.2010.  

 34. Kerho teki varuskuntavierailun Satakunnan tykistörykmenttiin Niinsaloon sekä osallistui syysjotokselle kahdella partiolla.

 35. Syysjotokselle osallistuttiin yhdella partiolla ja kerho järjesti maanpuolustusillan Sylväällä.

 36. Kerho järjesti yhdessä paikkakunnan muiden reserviläis- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa valtakunnalliset Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskiplailut. Kilpailupaikkana toimi Matinsuon ampumarata ja sen lähimaastot. Kilpailijoita oli eri puolilta Suomea yhteensä 47 ja toimitsijoita paikallisista yhdistyksistä lähes 30. Syys- ja talvijotoksille osallistuttiin yhdellä partiolla.

 37. Kerho kävi tutustumisretkellä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella Lakialassa. Kiikan ampuradalla järjestettiin ammuntapainotteinen toimintapäivä, jossa Kaarlo Koukku myös piti esitelmän "pystykorvan" kehityshistoriasta. Yhdistyksen 75-vuotisjuhlia vietettiin Hämeenkyrön Koskilinnassa 5.12.2015.

 38. Järjestettiin ammuntapainotteinen toimintapäivä Matinsuon ampumaradalla. Kaarlo Koukku piti esitelmän Lahti-konepistoolin sekä muiden sodassa käytettyjen pistoolien historiasta. Tutustumisretki paikkakuntamme Vapaussodan tapahtumapaikoille tehtiin 11.5.2016. Retkellä everstiluutnantti Markku Esko kertoi mieliinpainuvasti vuoden 1918 tapahtumista sekä niihin osallistuneista henkilöistä ja taloista. Yhdistys osallistui yhdellä joukkueella sekä talvijotokselle Liperissä että syysjotokselle Kajaanissa jotosupseerimme Sami Sandelinin johdolla.

 39. Järjestettiin erityinen, perinneaseisiin liittyvä toiminta-/ammuntapäivä 6.5.2017 Iittalan ampumaradalla. Esillä oli yli kymmenen eri sota-ajan sarjatuliasetta, joilla kaikilla pääsi ampumaan. Yhdistys osallistui kahdella joukkueella talvijotokselle Kuopiossa sekä yhdellä joukkueella syysjotokselle Raumalla. Tutustumisretki Panssariprikaatiin ja vaunuammuntoihin Parolaan.

 40. Toteutettiin pistooliammuntaan kohdistettu toimintapäivä Matinsuon radalla 18.8.2018. Yhdistys osallistui yhdellä joukkueella syysjotokselle Parolassa, teki tutustumisretken Niinisalon varuskuntaan 26.4.2018 ja urheilutoiminnan aktivoimiseksi ensimmäinen tutustumisretki erityisiin urheilulajeihin järjestettiin Seinäjoelle Vaahteraliigan (amerikkalainen jalkapallo) otteluun.

 41. Ylimääräisessä kevätkokouksessa yhdistys kutsui Jaakko Lampimäen kautta aikain ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajakseen. Yhdistys osallistui yhdellä partiolla talvijotokselle Säkylässä ja järjestettiin tutustumisretki curlingin saloihin Harjavaltaan.

 42. Kerho järjesti useita maanpuolustuisaiheisia seminaareja joista suurimpana 80-vuotisjuhlaseminaari Sylvään koululla syksyllä 2021.

Puheenjohtajat

1940-1944.......................Hannes Raikkala
1945................................Allan Sikiö
1946..............................Yrjö Lehtinen
1947–1958..........................Olavi Raivio
1959–1964..........................Kalervo Kari
1965–1968......................Vilho Turtiainen
1969–1972...........................Tauno Kärki
1973–1976........................Jorma Peltonen
1977–1978......................Kalevi Peltomäki
1979–1980..........................Eero Metsola
1981–1983........................Risto Uusitalo
1984–1985............................Asko Laiho
1986–1987.......................Martti Sipponen
1988–1991...........................Risto Tuori
1992-1997..........................Jukka Kemppi
1997................................Risto Tuori
1997–2000..................Matti Hämeen-Anttila
2001–2006......................Jaakko Lampimäki
2007–2008............................Lauri Inna
2009–2014.........................Jari Rankinen
2015-2018............................Aapo Nurmi
2019............................Markku Kinnanen
2019-2021....................Lari-Pekka Erkkilä
2022-2023............................Ville Inna
2024-...........................Markku Kinnanen

LIITY JÄSENEKSI

Sastamalan Reservipupseereihin liittyminen tapahtuu täyttämällä Suomen Resrerviupseeriliiton (RUL) jäsenhakemuslomake ja valitsemalla "Sastamalan Reserviupseerit ry" kohtaan "Kerho, johon haluan liittyä". Jäsenyys astuu voimaan sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt uuden jäsenen. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021 on 45 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseneltä 21 euroa. 

RUL jäsenhakemuslomake

Jos olet jo RUL jäsen, huomaa että jäsenhakemuslomake on tarkoitettu VAIN LIITON UUSILLE JÄSENILLE, ei siis tietojen muutosilmoituksiin. Mikäli olet harkitsemassa kakkosjäsenyyttä tai vaihtamassa yhdistystä, ilmoita siitä sähköpostiosoitteeseen: jasenasiat (at) rul.fi.

Lisätietoja RUL:n jäsenyydestä ja jäseneduista sekä linkin eAsiointipalveluun löydät sivulta https://www.rul.fi/liity-jaseneksi/